Over deze route

Een fietstocht (77 km) langs oude boerderijen op Tholen en Sint Philipsland. Bij elke boerderij staat een informatiepaneel. Zo vergroot je al fietsend je kennis over de rijke cultuurhistorie van Zeeland.

Tholen is een eiland van rust. Je fietst er dwars door uitgestrekte polders met kleurige bloemenvelden. Het landschap wordt onderbroken door robuuste boerderijen. Sommige daarvan zijn al heel oud…

Je herkent zo’n historische boerderij vaak aan de erfindeling. Ze hebben een bakkeet, varkenshok en wagenhuis. Let ook eens op de details aan schuren en huizen, dan ontdek je allerlei mysterieuze symbolen.

De route kan op elk willekeurig knooppunt gestart worden. De route is ook in twee delen te rijden, ga dan van knooppunt 30 (via 31-28-22-21) naar 20.

Dit ga je zien

 • 83
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 82
 • 6
 • 18
 • 7
 • 8
 • 17
 • 9
 • 10
 • 11
 • 14
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 15
 • 16
 • 12
 • 17
 • 30
 • 31
 • 18
 • 29
 • 19
 • 20
 • 98
 • 21
 • 22
 • 97
 • 89
 • 23
 • 24
 • 96
 • 25
 • 98
 • 99
 • 26
 • 32
 • 27
 • 34
 • 28
 • 35
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 23
 • 24
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 37
 • 36
 • 38
 • 40
 • 38
 • 39
 • 40
 • 25
 • 41
 • 20
 • 42
 • 43
 • 44
 • 10
 • 45
 • 11
 • 46
 • 47
 • 84
 • 83

Beschrijving

Tholen
Het eiland Tholen is het resultaat van een eeuwenlange strijd tegen het onstuimige water. Vijf polders werden samengevoegd tot één eiland. Tholen is lang een eiland gebleven. Pas in 1928 is de eerste verbinding met het vasteland gemaakt. Het eiland is bekend om de bloemzaadteelt, voornamelijk te vinden op het westelijk deel van het eiland. Buitendijkse slikken en schorren zijn pleisterplaatsen voor veel verschillende vogelsoorten.

Sint Philipsland
Sint Philipsland kenmerkt zich door zijn uitgestrektheid en vooral door zijn rust. In de 15e eeuw nam Anna van Bourgondië het initiatief om een stuk schor te bedijken tussen de Slaak en het Zijpe en stichtte het dorp Sint Philipsland, dat zij vernoemde naar haar vader Philips de Goede. Een eeuw later verdween het eiland echter in de golven en werd in de 17e eeuw opnieuw bedijkt. In 1847 werd de Anna Jacobapolder ook ingedijkt waardoor de oppervlakte van het eiland werd verdubbeld. Sint Philipsland is een uitgelezen plek om vogels te spotten en van de natuur te genieten.

Een toonbeeld van trots
Overal in Zeeland zijn oude boerderijen bewaard gebleven. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de cultuurhistorie van het landschap. Langs de route liggen zestien historische boerderijen. Bij elke boerderij staat een informatiepaneel met een stukje geschiedenis en informatie over de erfindeling. 

Zeeuwse boerderijen
Door de grote verschillen in uiterlijk en indeling zijn de boerderijen moeilijk te typeren. Het beeld wordt gevormd door een woonhuis met een relatief grote schuur. Huis en schuur zijn duidelijk te herkennen als twee afzonderlijk delen. Omstreeks 1750 werden boerenhuizen los van de schuur gebouwd. Dit in verband met brandveiligheid, maar ook als teken van status. De traditionele erfinrichting met bijgebouwen, een drinkput en erfbeplanting is vaak nog in stand of in ere hersteld.

Pronkend symbool
Op oude boerderijen zijn vaak mysterieuze symbolen te vinden, zoals bijzonder houtsnijwerk, een oud familiewapen of gedenkstenen. Een opvallend kenmerk aan de boerderijen op Tholen en Sint Philipsland zijn de makelaars op de daken van boerenschuren en huizen. Hier wordt de pauw uitgebeeld, een vogel die stond voor onsterfelijkheid, weelde en trots. Ze pronken met een hangende staart; typische Zeeuwse bescheidenheid. 

Rammegors
Rammegors is een binnendijks natuurgebied tussen Tholen en Sint-Philipsland. Het maakte ooit deel uit van het Zeeuwse slikken- en geulengebied, een zoutwater getijdengebied. Rammegors is in 1971 ingepolderd. Het gebied heeft een rijke en bijzondere flora en fauna. Vanuit de vogelkijkhut zijn allerlei watervogels te bewonderen. Voor Lepelaars vormt de Rammegors een belangrijke pleisterplaats op de trek naar het zuiden.

Oud-Vossemeer
Oud-Vossemeer heeft nauwe banden met de bekende presidentsfamilie Roosevelt uit de Verenigde Staten. In het begin van de 17e eeuw emigreerde de stamvader van het geslacht Roosevelt vanuit Oud-Vossemeer naar New York. Het Wapenschild van de familie Roosevelt hangt in het Ambachtsherenhuis.

Tholen stad
Het stadje Tholen is in de 13e eeuw ontstaan en kenmerkt zich nog steeds door een middeleeuws stratenpatroon. Wie door Tholen dwaalt krijgt een goede indruk hoe de burgers van Tholen vroeger geleefd hebben. Hoog boven Tholen torent de majestueuze 14e eeuwse toren van de Nederlands Hervormde Kerk uit.

 • 83
 • 82
 • 18
 • 17
 • 14
 • 15
 • 12
 • 30
 • 31
 • 29
 • 98
 • 97
 • 89
 • 96
 • 98
 • 99
 • 32
 • 34
 • 35
 • 23
 • 24
 • 33
 • 37
 • 36
 • 38
 • 40
 • 25
 • 20
 • 10
 • 11
 • 84
 • 83